Select Page

Културните и творчески индустрии в Европа

Международен симпозиум, посветен на Културните е творчески индустрии (КТИ) в Европа: Насърчаване на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж На 21 януари 2016 г. в Брюксел ще се проведе международен форум, посветен на културните и творческите индустрии (КТИ) в ЕС. Ще бъдат обсъдени възможните междусекторни и трансгранични сътрудничества, които водят до по-силна конкурентоспособност на сектора и насърчават европейската идентичност и социалното сближаване. Според проучване на ЕК 6,7 млн. европейски граждани или 3% от работната сила на континента са заети в КТИ. Тези индустрии са ключов източник за творчество и иновации. Приносът на КТИ към брутния вътрешен продукт е 558 милиарда евро, което е 4,4% от общия за Европа. Въпреки значителният принос на този сектор за икономическия растеж и създаването на заетост на континента, той се изправя пред множество предизвикателства, като например труден достъп до стартов капитал и финансиране. ЕК стартира програмата Творческа Европа, за да бъде подпомогнат този сектор. Международният симпозиум ще предостави възможности за потенциални решения на проблемите, като бъдат разгледани трансграничните съвместни инициативи. Ще бъде обсъдено икономическото измерение на КТИ и приноса на цифровизираното културно наследство. Очаква се участниците да обменят градивни идеи и да се включат в дебати, провокиращи продуктивни решения за бъдещето на КТИ на...

Read More

Нов модел за разпространение на документални филми

„MovingDocs“ за цяла Европа  Европейската мрежа за документално кино (EDN)  взаимства идеята за „Moving Docs“ от фестивала в Атина „CineDoc“, който организира всяка година прожекции на наградени европейски и международни документални филми в цялата страна. „Moving Docs“ реализира тази идея на общоевропейско ниво с международен екип за показ пред многообразна публика. Прецизната и отговорна селекция на филмите се осъществява от EDN „Moving Docs“ се провежда с подкрепата на програма „Творческа Европа“ на ЕК, която е осигурила финансирането й до 2017 г. Тя е отворена и за включването на нови партньори. За повече...

Read More

София творчески град на киното на Юнеско

На 1.12.2014 г. София се присъедини към мрежата от творчески градове на ЮНЕСКО и бе удостоена с титлата "Град на киното". Сертификатът беше връчен от Генералният директор на международната организация г-жа Ирина Бокова на Кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова.

АРХИВ

Прочети още

ЛЮБОПИТНО

Сайтът се финансира от програма "Култура" на Столична община