Select Page

Стратегически документ за българското кино

Стратегически документ за българското кино

Повече от три десетилетия филмовата общност в България, която основно е съсредоточена в столичния град, чака своята Стратегия за развитие на киното. Ето че сегашните поколения я дочакаха – Столична община (СО) в лицето на кмета Йорданка Фандъкова и зам.-кмета по култура Тодор Чобанов представиха вариант за обсъждане на стратегически документ, разработен от експертите Диана Андреева, Биляна Томова, Иван Попйорданов и Мира Сталева, който, преди да бъде окончателно приет и гласуван от Общинския съвет на СО, ще бъде обсъден във филмовата гилдия. Стратегията „София – творчески град на киното“ е с 10-годишен хоризонт – 2017-2027 г. и основната й цел е  да бъде мост между прекрасните филмови образци от миналото и новата силна творческа вълна (Д. Андреева), като очертае рамката, в която се вписват визията и заложените цели за КИНОТО – неразделна част от съвременната култура. Документът дефинира стратегически приоритети, оперативни цели и конкретни инструменти за провеждането на политики,  както и ресурсното им  осигуряване чрез финансов инженеринг. Дългосрочен стратегически план за конкретните дейности и финансова рамка за тяхната реализация ще се разработи след приемането на стратегията от Столичния общински съвет. Принципите и целите на стратегията са свързани с устойчивото развитие на филмовата индустрия, филмовото образование и развитие на публиките, достъпа до кино и опазване и популяризиране на филмовото  културно наследство, привличане на български и чуждестранни продукции, които да бъдат заснети на територията на СО, подпомагане и популяризиране на филмовите фестивали.

Представителите на СО огласиха новите проекти в направление „кино“ за града – разкриване на средно училище за кино, оборудване на съвременни киносалони във всички общински културни институти на територията на София, прилагане на нови финансови инструменти в полза на българското кино.

София творчески град на киното на Юнеско

На 1.12.2014 г. София се присъедини към мрежата от творчески градове на ЮНЕСКО и бе удостоена с титлата "Град на киното". Сертификатът беше връчен от Генералният директор на международната организация г-жа Ирина Бокова на Кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова.

АРХИВ

Прочети още

ЛЮБОПИТНО

Сайтът се финансира от програма "Култура" на Столична община