Select Page

Филмова грамотност

Филмова грамотност

Училищата в Европа не използват достатъчно филми и аудиовизуални материали в преподаването

Как филмите и друго аудиовизуално съдържание да бъдат използвани в училищата и да са по-лесно достъпни за целите на преподаването и ученето? Отговори на тези въпроси дава задълбочено проучване на консорциум от Автономния университет в Барселона, възложено от Европейската комисия.

Може да прочетете изследването ТУК. Анализът е предшестван от подробна информация за състоянието на филмовата грамотност във всяка една държава членка на ЕС, включително конкретни дейности в училищата, филмови фестивали, национално законодателство в областта на киното и медиите, и др. Проучването показва съществени разлики в традициите за използването на филми в преподаването и ученето между различните държави. Многобройни са добрите практики в европейските училища, които могат да бъдат прилагани в държави с нововъзникващ интерес към темата. За сега по-разпространен е показът на филми в училищата като илюстративен материал към различни учебни програми, но и тези инициативи са в зависимост единствено от индивидуалната нагласа на отделни учители, които сами решават да използват филми в своята работа и сами намират копия на филмите, обикновено на DVD.

Сравнително по-малко държави са включили предмети като филмова грамотност в националните си учебни планове. По дефиниция обучението от ранна възраст по филмовата грамотност не само дава на децата информация за националното и световно филмово наследство, но и ги запознава с етапите на заснемане на един филм от сценария до показа му на различни носители. То създава у тях способност да възприемат и оценяват адекватно филмовото изкуство, да имат информирана и критична оценка за всеки филм, който гледат и формира у тях правилен усет за посланията, които отправят авторите и снимачния екип.

Отчитайки важността на преподаването на кино- и медийна грамотност в училищата, ЕК е създала работна група по тази тема:filmliteracyadvisorygroup.wordpress.com, която подготвя пакет от документи за държавите членки. Те включват регулация и финансови инструменти, като например актуализиране на кино- и аудиовизуалните правни документи на ЕК и прилагането на програмата „Творческа Европа“. Важен извод от проучването е необходимостта държавите членки активно да насърчават партньорствата между филмовата индустрия и образователните агенции и институции. Тези партньорства ще бъдат гарант, че всяка публична инвестиция във филмовото производство ще се връща в подкрепа на образованието под формата на свободно предоставяне на филми за показ с образователни цели и безвъзмездно участие на изявени представители от цялата верига на филмопроизводството в обученията по кинограмотност в училищата.

София творчески град на киното на Юнеско

На 1.12.2014 г. София се присъедини към мрежата от творчески градове на ЮНЕСКО и бе удостоена с титлата "Град на киното". Сертификатът беше връчен от Генералният директор на международната организация г-жа Ирина Бокова на Кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова.

АРХИВ

Прочети още

ЛЮБОПИТНО

Сайтът се финансира от програма "Култура" на Столична община